การควบคุมความแม่นยำในการตัดเฉือนของเครื่องกลึง CNC ในการผลิต

การควบคุมความแม่นยำในการตัดเฉือนของเครื่องกลึง CNC ในการผลิต

อิทธิพลของความแม่นยำในการกลึง CNC โดยทั่วไปเกิดจากสาเหตุหลายประการดังต่อไปนี้หนึ่งคือเหตุผลของอุปกรณ์ประการที่สองคือปัญหาของเครื่องมือประการที่สามคือการเขียนโปรแกรมประการที่สี่คือข้อผิดพลาดเกณฑ์มาตรฐานในปัจจุบันเทคโนโลยีเครื่องจักร Wally และคุณอธิบายสั้น ๆ เหล่านี้ แง่มุม

1. ความแม่นยำในการตัดเฉือนของเครื่องกลึง CNC ที่เกิดจากอุปกรณ์โดยทั่วไปเกิดจากความผิดพลาดของระบบของตัวเครื่องและข้อผิดพลาดที่เกิดจากการใช้งานของเครื่องมือเครื่องจักร ในกระบวนการใช้เครื่องมือกลชิ้นส่วนหลักเช่นสกรูตะกั่วจะสึกหรอส่งผลให้ช่องว่างเพิ่มขึ้นและยิ่งเครื่องมือเครื่องจักรมีข้อผิดพลาดมากขึ้นซึ่งจะส่งผลต่อความแม่นยำในการตัดเฉือนของเครื่องกลึงซีเอ็นซี

2. ในกระบวนการกลึง NC การเลือกเครื่องมือตัดเป็นสิ่งสำคัญมาก เครื่องมือที่ไม่เหมาะสมจะนำไปสู่ภาระเครื่องจักรที่สูงเกินไปและการสึกหรอของเครื่องมือเร็วเกินไปซึ่งจะทำให้ความแม่นยำของเครื่องกลึง CNC ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผลิตภัณฑ์ได้

3. พารามิเตอร์การตัดที่ไม่สมเหตุสมผลที่ตั้งไว้ระหว่างการเขียนโปรแกรมก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ไม่สามารถรับประกันความแม่นยำในการตัดเฉือนของเครื่องกลึงซีเอ็นซีได้ ต้องตั้งค่าพารามิเตอร์การตัดของการป้อนและการปฏิวัติโดยการรวมเครื่องมือลักษณะของวัสดุและอุปกรณ์เพื่อให้มั่นใจถึงความแม่นยำในการตัดเฉือนของเครื่องกลึง CNC

4. ในกระบวนการกลึง NC ข้อผิดพลาดด้านข้อมูลของผลิตภัณฑ์ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ความแม่นยำในการกลึงของเครื่องกลึง CNC ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ด้วยการผสมผสานระหว่างการกลึงและการกัดทำให้เวลาในการจับยึดสามารถลดลงได้มากที่สุดซึ่งสามารถลดอิทธิพลของการประมวลผลทุติยภูมิต่อความแม่นยำในการตัดเฉือนของเครื่องกลึง CNC ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล

เนื้อหาข้างต้นเป็นเทคโนโลยีเครื่องจักรกลวอลเลย์สำหรับทุกคนเพื่อแบ่งปันในหัวข้อความแม่นยำของการกลึง CNC หวังว่าจะให้คนที่ใช้เครื่องจักรกลซีเอ็นซีอ้างอิงได้


เวลาโพสต์: ต.ค. -12-2020