ปั๊ม

  • Stamping Aluminum

    ปั๊มอลูมิเนียม

    ข้อดีของชิ้นส่วนปั๊มเนื่องจากกระบวนการกดมักจะดำเนินการที่อุณหภูมิห้องจึงเรียกอีกอย่างว่าการปั๊มเย็น การปั๊มขึ้นรูปเป็นหนึ่งในวิธีการแปรรูปด้วยความดันโลหะ เป็นเทคโนโลยีวิศวกรรมการขึ้นรูปวัสดุตามทฤษฎีการเปลี่ยนรูปพลาสติกโลหะ วัตถุดิบสำหรับการขึ้นรูปโดยทั่วไปมักเป็นแผ่นหรือแถบจึงเรียกอีกอย่างว่าการปั๊มโลหะแผ่น (1) แม่พิมพ์รับประกันความถูกต้องของมิติของชิ้นส่วนปั๊มและมีความเหมือนกัน ...